Podnikateľský klub

Prvá akcia -  jún 2018

Prednáška a diskusia o ochrane osobných údajov v podmienkach novej Smernice GDPR. 

Máte záujem? Dajte nám vedieť! Zorganizujeme rýchlo a cenovo prístupne! 

Ponuka pre tých čo podnikateľmi sú .... 

... alebo nad tým uvažujú! 

V rámci Klubu Etc. by sme radi vytvorili priestor pre stretávanie začínajúcich, existujúcich aj potenciálnych podnikateľov a ľudí stretávajúcich sa s nástrahami podnikania. Informácie o možnostiach, výmena skúseností, tvorba sieti by mohla pomôcť mnohým aby sa im v ich aktivitách darilo. 7

Stretnutia by mali byť doplnené prednáškami a odbornými konzultáciami na témy, ktoré vyberú samotný členovia. 

V prípade ak máte záujem vyplňte nasledovný kontaktný a prieskumný formulár