Klub Etc. 

Prečo Etc.? 

Podľa Wikipédie et cetera (skratka etc.) je výraz, ktorý sa používa na konci zoznamu, kde vyjadruje, že by zoznam mohol obsahovať aj iné podobné veci. 


A to je náš prípad. Máme školy, ZUŠ, CVČ, semináre, kurzy a my sme Etc. 

Klubová forma vyjadruje fakt, že našim cieľovým segmentom nie sú "okoloidúci", ale rodiny, z ktorých si viacerí členovia nájdu v našej ponuke atraktívne aktivity. 

 Klub Etc. realizuje dva druhy akcií 

Vlastné klubobé aktivity 

Prenájom priestorov pre nekomerčné aktivity klubového charakteru 

Pripravujeme

tu nájdete informácie o akciách, ktoré by sa mali v najbližšom čase realizovať  

Časový plán 

Je veľa nápadov, ktoré by sme chceli realizovať, niekedy chýbajú peniaze, niekedy ľudia, niekedy čas! Možno tu nájdete priestor ako nám pomôcť alebo ako nám dodať energiu! 

Ponúkame

Nestíhame všetko a možnosti sú väčšie ako náše kapacity. Aj preto ponúkame pre záujemcov aj iné podoby využitia našich priestorov.