Alan Sorbus - vzdelávanie a poradenstvo

Ing. Rastislav Strhan, PhD.

Pôsobí dlhodobo na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, kde sa venuje otázkam kvality produktov, marketingu a životnému prostrediu. V rokoch 2007-2015 pôsobil na SEVŠ v Skalici pri výučbe manažérskych a marketingových predmetoch.
V rámci živnostenského oprávnenia poskytuje vzdelávacie služby a služby administratívneho, podnikateľského a organizačného poradenstva s dôrazom na právne aspekty