O nás

Klub Etc. Skalica....

Svet po covide je iný a my sme sa mu museli prispôsobiť. Prestali sme bojovať proti veterným mlynom a predstave, že naše predstavy o spoločenskom klube sa dajú realizovať ako podnikateľská aktivita. Založili sme občianske združenia a dúfame, že sa nám podarí pre rozvoj aktivity získať prostriedky a kapacity. 

Navyše tým, že sme "opustili" podnikateľské predstavy máme voľnejšie ruky pri hľadaní spolupracovníkov. Takže ak máte záujem organizovať niečo, využiť náš priestor pre vlastné aktivity, pomôcť nám v našich aktivitách alebo nás podporiť, nebojte sa kontaktovať nás! 

Naše hodnoty

  • sme tolerantní 
  • nemáme radi extrémy 
  • radi objavujeme nové 
  • dôverujeme poznaniu 
  • rešpektujeme iné názory
  • do rodiny patria všetci   
  • v komunite sa nemá vylučovať 
  •  slušnosť je dôležitá 

Čo bolo predtým....

Na mieste nášho klubu bol najprv rodinný dom. Po roku 1996 tu vznikol Notársky úrad JuDr. Jozefa Kremla, ktorý v týchto priestoroch pôsobil až do konca roku 2016. Keď na základe právnych predpisov musel svoj úrad zavrieť, jeho dcéra a zamestnankyňa Martina sa rozhodla prevziať budovu do svojej správy.

A pretože už predtým viedla štyri roky krúžok šikovných rúk na SZŠ Štvorlístok chcela využiť nové priestory aj pre záujmové aktivity detí. 

A pretože jej manžel Rastislav ako vysokoškolský pedagóg hľadal priestor pre vlastné vzdelávanie, začala sa rodiť myšlienka centra pre všetky vekové kategórie a pre rozličné aktivity.  

Tej myšlienky sme sa doteraz nevzdali a dúfame, že sa jej nebudeme musieť vzdať ani v budúcnosti..... 

Klub, ktorý nebol klubom...

Naša predstava, že v kultúrnom a spoločenskom prostredí Skalice, aktívny občania rýchlo skočia na možnosti využívania atraktívneho priestoru pre svoje aktivity sa ukázala nereálna. A tak popri pracovných úlohách a rodičovských povinnostiach sme začali pracovať na ponuke aktivít. Opierali sme sa o priateľov, rodinu, kamarátov a boli sme radi za každého aktívneho priateľa, ktorý priniesol myšlienku a chuť niečo zorganizovať. 

Našou prvou cieľovou skupinou boli deti. Letné tábory a detské oslavy boli prirodzené aktivity, kde sme spájali skúsenosti z tvorivých aktivít s našimi deťmi aj hravosť v nás samotných. Dva ročníky divadelného krúžku rozšírili ponuku dramatického vyžitia nielen pre naše deti. Okrem toho sme radi prichýlili aj mamičky s malými deťmi a poskytli priestory, ktoré čiastočne po nás za výhodnejších podmienok prebralo CVČ. Ale pretože rodinná komunita je našou cieľovou skupinou sme stále otvorený pre akcie a aktivity v tejto oblasti 

Veľmi dobre sa nám podarilo osloviť aj aktívne ženy. Tie si našli cestu k ponúkaným produktov workshopov, či kurzov, v ktorých sa naučili a zdokonalili v zručnostiach, ako sú hačkovanie, šitie, vyšívanie, maľovanie, ale aj v schopnostiach varenia, up-cyclingu (aj keď vtedy sa to tak ešte neoznačovalo), Jóga a niektoré ponuky cvičenia alebo burza módy boli tiež viac využívané ženami, aj keď ani mužov nikdy neodmietli. 

Našim cieľom bolo vytvoriť prostredie pre celú rodinu. A tak sme sa pokúšali zaradiť aj ponuku pre celú rodinu od detí až po starých rodičov. Či už kvíz 7x7, burza kníh alebo pokus vytvoriť priestor pre hranie spoločenských hier mali vytvoriť novú dimenziu aktivity v rámci mestskej komunity. 

Bolo za tým veľa práce a málo peňazí, ale robili sme to s nadšením vo svojom voľnom čase až do chvíle, kedy našu chuť podrazil covid. Dva a pol roka neistota a obmedzenia uberali chuť, silu a peniaze prechádzať celým procesom nájsť zaujímavú tému, nájsť potenciálnych účastníkov, pripraviť akciu a napokon ju úspešne realizovať.