infoBODKY

Etc. Skalica ako infoBODKA TT VUC

InfoBODKA je kontaktné miesto prostredníctvom ktorého sa iné občianske združenia či záujemcovia o neziskový a komunitný sektor z daného okresu môžu informovať o možnostiach ako založiť vlastnú organizáciu, napísať projekt či ako požiadať o grant. Môžu tak získať pomoc od etablovaných a skúsených aktérov dlhodobo pôsobiacich v neziskovom sektore. 

Ďalšie informácie