Mgr. Martina Strhanová

V roku 2000 doštudovala Pravnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Odvtedy pracovala v Notárskom úrade JUDr. Jozefa Kremla, kde sa venovala okrem iného aj právnym otázkam občianskych vzťahov (kúpnopredajné zmluvy, splnomocnenia, novo nadobudnutý majetok).


Po osamostatnení poskytuje služby administratívneho zabezpečenia predaja a kúpy nehnuteľností, administratívneho, podnikateľského a organizačného poradenstva s dôrazom na právne aspekty