Plánujeme 

Vzdelávanie 

na jeseň plánujeme rozbehnúť systém prednášok a prezentácii pre široké okruhy, zatiaľ z vlastných zdrojov by sme sa chceli venovať kvalite, marketingovému pôsobeniu a manipulácii  

Spoločenské aktivity 

Radi by sme v priebehu jesena rozbehli stretávanie mamičiek s deťmi s "pridanou hodnotou" teda tematicky zameraním. 

V pláne máme rozbehnúť aj pravidelné stretávanie na "mužské" - politika, šport a "ženské" témy - kultúra, literatúra, zdravie. 

Krúžky nielen pre deti 

Pracujeme na vzniku dramatického krúžku a uvažujeme o rozvoji ponuky pre tanečnú aktivitu detí. Na to nám naše schopnosti nestačia ....