Nás čaká Hollywood!

23.10.2017

Počas letných táborov nám pomáhala aj Katka. Katka je budúca "profesionálka" v oblasti vzdelávania aj v oblasti dramatického umenia, pretože to momentálne študuje. A preto slovo dalo slovo a bolo nám jasné, že sa pokúsime vytvoriť niečo ako dramatický krúžok, kde by nielen naše deti sa mohli hrať na hranie. Veď mnohí poznajú naše Vianočné trhy na dvory, kde umelecké schopnosti našich detí využívame pre potešenie rodiny a kamarátov. 

Krúžok má semestrálny charakter a počas desiatich stretnutí deti pripravia vystúpenie, ktoré bude spestrením zatiaľ predvianočného času pre blízky aj priateľov. Okrem toho sa počas piatočných popoludní deti naučia niečo o umení, divadle a sebe samých.

Podľa úspechu a možností detí by sme radi pokračovali aj v predveľkonočnom čase - január - marec a podľa toho ako sa bude Katke dariť v škole aj v letnom čase 

Počet detí je limitovaný na 15 a cena za jeden trimester 45 € (10+1 stretnutí).