Klub skalických patriotov

Cieľom Klubu je jeden večer v týždni v rámci priestorov Klubu Etc. V Skalici venovať aktivitám spojeným so Skalicou, jej rozvojom a jej tradíciami. Pravidelne by sa striedali masovejšie akcie určené nielen pre členov klubu s komornejšími aktivitami pre menší počet účastníkov. Podľa materiálových nákladov, záujmu a možností priestorov môže byť pri niektorých aktivitách uplatnené aj vstupné. Deň a čas konania aktivít bude spresnený v priebehu leta, tak aby vyhovoval organizátorom aj zodpovedal životnému rytmu mesta.

Skaličané ríkajú - Diskusie o skalickom nárečí. Obnovenie skalického nárečia a pravidiel jeho správneho používania pri písomnom a slovnom prejave. 

Dobré ze Záhoria. Prezentácie systému označovania regionálnych produktov a označovania výrobkov na Záhorí spojenú s ochutnávkou výrobkov a diskusiou o výrobe regionálnych produktov. 

Skaličané pre Skalicu Diskusie o budúcnosti Skalice. Diskusné večery venované rôznym aspektom rozvoja mesta s odborným garantom a účastníkmi. Diskusie by mali byť vedené ako odborné, teda mali by mať svojho odborného garanta a prednášajúceho z iného prostredia ako je mesto. Témy, ktoré by mohli byť predmetom diskusie sú napríklad

o Urbanizmus mesta a jeho rozvoj - 

o Zeleň v meste a mimo neho

o Šport pre všetkých alebo pre niektorých.  

o Pamiatky pre budúcnosť. 

Skalické ručičky. Kurzy a stretnutia tradičných aj netradičných remeselných činností a schopností s prepojením na Skalicu. Ponuka kurzov najmä pre ženy, pri ktorej by sa užšia skupina žien učila vybrané techniky ručnej výroby, remeselnej a tvorivej činnosti. V prvej etape by mohlo ísť o ukážkové krátkodobé kurzy jednodňové