pro zdejši i  prespoľňí 

...Etc Skalica

Vitajte v našom priestore. 

priestor pre Vás .... 

Etc. Skalica ako infoBodka TT VUC

InfoBodka je kontaktné miesto prostredníctvom ktorého sa iné občianske združenia či záujemcovia o neziskový a komunitný sektor z daného okresu môžu informovať o možnostiach ako založiť vlastnú organizáciu, napísať projekt či ako požiadať o grant. Môžu tak získať pomoc od etablovaných a skúsených aktérov dlhodobo pôsobiacich v neziskovom sektore. 

V priestoroch bývalého notárskeho úradu na Gorkého ulici 22 v Skalici sa snažíme vytvoriť  priestor, ktorý by žil so Skaličanmi aj návštevníkmi Skalice.... 

... mal by slúžiť pre zábavu, poznanie, vzdelávanie, stretnutia, ETC.  

... využívať by ho mali deti, mamičky, dôchodcovia, otcovia ETC.