V priestoroch bývalého notárskeho úradu na Gorkého ulici 22 v Skalici sa snažíme vytvoriť  priestor, ktorý by žil so Skaličanmi aj návštevníkmi Skalice.... 

... mal by slúžiť pre zábavu, poznanie, vzdelávanie, stretnutia, ETC.  

... využívať by ho mali deti, mamičky, dôchodcovia, otcovia ETC.